SharewareGuide.net
Newsletter|Submit|AD|Link
100,000+ Shareware & Freeware Download, Guides and Reviews

CMYK Production + 2.0

CMYK Production +
License: Commercial; $220.00 to buy
OS: Mac OS X
File Size: 14.3MB
Limitations: 30 Uses
Last Update: 2010-12-14
System Requirements:
G3, 128 MB

Description

Bookmark and Share

L?t en ”robot” g?ra det tr?kiga, enformiga och tidskr?vande i bildproduktionen. Anv?nd dina kunskaper till att skapa ist?llet. Roboten arbetar dygnet runt och g?r allt som kr?vs f?r att producera h?gkvalitativa f?rgseparationer: Bildanalys, storleksf?r?ndringar, uppl?sning, f?rgkorrigering, f?rgrymds-konverteringar, filformat samt sparar jobbet... klart f?r leverans. CMYK Production + ?r en "robot": ett batchprogram som g?r allt som beh?vs f?r att producera CMYK-bilder me h?gsta kvalitet, redo f?r leverans... f?r tryck (eller andra anv?ndningsomr?den). Automatisering, exempel: valda digitalkamerabilder, 72dpi JPEG, ?ndring till ?nskad uppl?sning, tex 300 dpi, ?ndring till ?nskad storlek, tex 105 mm bredd, f?rgkorrigering enligt definition i vald f?rinst?lld modul, inkluderar: omf?ng, ljushet och kontrast, f?rgm?ttnad och smart sk?rpa, konvertering till vald RGB, gr?skala eller CMYK ICC-profil, ?ndring till ?nskat filformat, text EPS/JPEG, spara till ?nskad mapp. Kvalitet: h?gsta kvalitet n?s genom anv?ndning av v?ra algoritmer f?r: uppl?sningsf?r?ndring, sk?rpa, f?rgkorrigering och ICC-konvertering, men det mest imponerande ?r optimieringen av CMYK-profiler d?r vi anv?nder tekniken fr?n ICC-profilgenerator (l?s mer under AutoProfiler och ProfilePlus): Vi anv?nder f?rgbeskrivningarna fr?n er ICC-profil, r?knar profilen f?r att f? en perfekt f?rgkonvertering och perfekta moduleringar i respektive separation. Det finns ?ven en "spara f?rg" funktion, speciellt intressant f?r storformatsutskrifter eller stora offsetupplagor.

Keywords

Ready to Try or Buy?

Related Download